Dokumenty

Gmina Ozimek posiada plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium planowanych zmian w tym obszarze.

Przedstawiamy system informacji przestrzennej oraz studium uwarunkowań i kierunków zgospodarowania przestrzennego Gminy Ozimek

Tutaj można zapoznać się z fragmentem planu i studium dotyczącego terenów przemysłowych Gminy Ozimek.

Na terenie Gminy Ozimek obowiązują zwolnienia od podatków na podstawie:

-Uchwała Nr XIV/71/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy Ozimek w ramach pomocy de minimis (Dz. U. Woj. Opolskiego 2015 r. poz. 2358),

-Uchwała Nr XLII/260/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy Ozimek w ramach pomocy de minimis - Ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, Rocznik: 2017, Pozycja: 2503, Data: 10 października 2017 roku.

Załączniki do uchwały:

            - wniosek (zał. nr 1 do uchwały)

            - oświadczenie o zakończeniu inwestycji (zał. nr 2 do uchwały)

 

- Uchwała Nr XXII/141/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie inwestycji początkowej i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją na terenie Gminy Ozimek

(Dz. U. Woj. Opolskiego 2016 r. poz. 1051)

Załączniki do uchwały:

- zgłoszenie zamiaru korzystania z pomocy (zał. nr 1 do uchwały)

- oświadczenie (zał. nr 2 do uchwały)

- oświadczenie (zał. nr 3 do uchwały)

- oświadczenie (zał. nr 4 do uchwały)